Skip to main content

[L2MP – 1] Cài đặt Web Server LiteSpeed trên Red Hat CentOS 5 – Cài đặt LiteSpeed

[L2MP – 1] Cài đặt Web Server LiteSpeed trên Red Hat CentOS 5 – Cài đặt LiteSpeed

Cài đặt LiteSpeed:

Trong phần này mình sẽ cài đặt và cấu hình đơn giản cho LiteSpeed lắng nghe ở những port đã yêu cầu trong mô hình lần trước:
LiteSpeed chạy Port 80 cho http://443 cho https://

[L2MP - 1] Cài đặt Web Server LiteSpeed trên Red Hat CentOS 5 – Cài đặt LiteSpeed

Chuẩn bị hệ điều hành:

Trước khi cài đặt L2MP lên CentOS 5 xin bạn nhớ kỹ chuẩn bị sẳn một môi trường như sau trên hệ điều hành CentOS 5 này:
1. Đặt hostname cụ thể đây là server gì (xem hướng dẫn) ví dụ đây mình dùng hostname www.your-domain.gq
2. Set Date ngày giờ hệ điều hành cho đúng (xem hướng dẫn)
3. Disable SElinux để trong quá trình thực hành không bị phát sinh nhiều lỗi lạ (xem hướng dẫn)
4. Update System hệ thống cập nhật ở trạng thái mới nhất (xem hướng dẫn)
5. Firewall đã allow port 80,443/tcp để công khai dịch vụ Web Server (xem hướng dẫn)
Nếu bạn muốn làm nhanh chỉ để test thì có thể tạm Disable Firewall trên CentOS 5:

service iptables stop

Cài LiteSpeed:

Bạn hãy vào trang chủ của LiteSpeed tại đây. Tải bản cài đặt Pro (Enterprise) hay Free (Standard) thích hợp về theo nhu cầu của bạn:

[L2MP - 1] Cài đặt Web Server LiteSpeed trên Red Hat CentOS 5 – Cài đặt LiteSpeed

Ví dụ với Linux 64bit cần dùng bản Pro mình sẽ tải bản mới nhất hiện giờ là:

wget https://www.litespeedtech.com/packages/5.0/lsws-5.1.13-ent-x86_64-linux.tar.gz
tar xvf lsws-*.tar.gz
cd lsws-*

Upload file trial.key hoặc key bạn mua được từ Litespeedtech lên thư mục chứa cài đặt của LiteSpeed (Bạn có thể xin trial.key tại đây):

[L2MP - 1] Cài đặt Web Server LiteSpeed trên Red Hat CentOS 5 – Cài đặt LiteSpeed

Sau đó tiến hành cài đặt:

./install.sh

LiteSpeed Sẽ hỏi một số thứ như sau bạn chỉ cần trả lời theo là cài đặt nhanh chóng thành công:

End-User License Agreement for LiteSpeed Software

IMPORTANT READ CAREFULLY

This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between
"You", the end user (either an individual or a single entity) and Lite
Speed Technologies Inc. a company registered in New Jersey, United
States ("LITESPEED") for a software product ("SOFTWARE PRODUCT").
...

Copyright (c) 2002-2003 Lite Speed Technologies Inc. All rights reserved.

IMPORTANT: In order to continue installation you must agree with above
      license terms by typing "Yes" with capital "Y"!

Do you agree with above license? Yes (Có đồng ý với Điều khoản sử dụng không, bạn gõ chọn đúng là Yes)

Cùng một số câu hỏi khác liên quan:

Destination [/usr/local/lsws]: (Hỏi bạn cài LSWS ở đâu, bạn cứ Enter)

User name [admin]: (Hỏi bạn user đăng nhập vào quản lý LSWS tên gì, bạn cứ Enter)

Password: 123456 (Hỏi bạn đặt mật khẩu admin LSWS là gì, mình đặt 123456)
Retype password: 123456 (Lặp lại mật khẩu admin LSWS)

Email addresses [[email protected]]: (Hỏi bạn email admin quản lý LSWS là gì, Enter mail bạn vào)

Will you use LiteSpeed Web Server with a hosting control panel?
  0. NONE
  1. cPanel
  2. DirectAdmin
  3. Plesk
  4. Hsphere
  5. Interworx
  6. Lxadmin
  7. ISPManager
Please select (0-7) [0]? (Hỏi bạn có cài Plugin LSWS không, mình không cài Panel Hosting nào nên chọn 0)

User [nobody]: (Hỏi bạn chạy dịch vụ LSWS dưới user tên gì, bạn cứ Enter)
Group [nobody]: (Hỏi bạn chạy dịch vụ LSWS dưới group tên gì, bạn cứ Enter)

HTTP port [8088]: 80 (Hỏi bạn chạy dịch vụ HTTP LSWS dưới port nào, mình chọn 80)
Admin HTTP port [7080]: (Hỏi bạn chạy dịch vụ quản lý LSWS dưới port nào, bạn cứ Enter)

Setup up PHP [Y/n]:n (Hỏi bạn có cần cài PHP cho bạn không, mình chọn n)
Suffix for PHP script(comma separated list) : (Bạn cứ Enter)

Enable chroot [y/N]: (Bạn cứ Enter)

Would you like to install AWStats Add-on module [y/N]? (Bạn cứ Enter)

Would you like to have LiteSpeed Web Server started automatically
when the server restarts [Y/n]? (Bạn cứ Enter)

Would you like to start it right now [Y/n]? (Bạn cứ Enter)
[OK] Your trial license key will expire in 14 days!
[OK] litespeed: pid=2886.

LiteSpeed Web Server started successfully! Have fun!

Kiểm tra lại:

[[email protected] ~]# /usr/local/lsws/bin/lshttpd -v

LiteSpeed/5.1.13 Enterprise

Restart Litespeed nếu bạn cần:

/usr/local/lsws/bin/lswsctrl restart

Vậy là xem như cài đặt Litespeed đã thành công, bạn có thể kiểm tra lại với netstat xem nó đã lắng nghe ở các port ta cấu hình chưa:

[[email protected] ~]# netstat -lntup|grep litespeed
tcp    0   0 0.0.0.0:80       0.0.0.0:*        LISTEN   14115/litespeed (ls
tcp    0   0 0.0.0.0:7080      0.0.0.0:*        LISTEN   14115/litespeed (ls

Cấu hình LiteSpeed:

LiteSpeed được cấu hình bằng một phương pháp hết sức trực quan thông qua giao diện WEB GUI. Bạn login vào http://ip-may-chu:7080 với username admin password 123456.

[L2MP - 1] Cài đặt Web Server LiteSpeed trên Red Hat CentOS 5 – Cài đặt LiteSpeed

Vào Tab Configuration > Server > General
General: Có thể gọi đây là cấu hình chính, cũng như file nginx.conf; httpd.conf; lighttpd.conf...
Ở phần đó LiteSpeed đã liệt kê toàn bộ những tính năng cũng như sự giải thích tương đối dễ hiểu chức năng của mỗi dòng. Bạn có thể tùy chỉnh chúng tùy vào nhu cầu của bạn, tựu chung LiteSpeed đã được cấu hình sẳn rất tốt rồi nên không có gì cần thay đổi cho lắm.

Tab Configuration > Server > Log => Thiết đặt chức năng ghi log như thế nào, ghi những gì, ghi bao nhiêu rồi xóa…

Tab Configuration > Server > Tuning => Thiết đặt hiệu năng cho LiteSpeed. Ví dụ Max Connections 2000; Keep-Alive Timeout 5s;... đều hết sức trực quan và thay thế dễ dàng.

Tab Configuration > Server > Security => Phần bảo mật hỏi bạn thiết lập chống localhack, chống flood dos từ 1 IP bằng cách giới hạn kết nối trên IP – giới hạn băng thông trên IP.

[L2MP – 1] Cài đặt Web Server Litespeed trên Red Hat CentOS 5 – Cài đặt Litespeed

Vậy là xem như bạn đã cài xong và cấu hình LiteSpeed sẳn sàng. Bạn hãy đến với phần tiếp theo là Phần 2 hướng dẫn cài PHP cho Litespeed.

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share