Skip to main content

[LLMP – 1] Cài đặt Web Server Lighttpd trên Red Hat CentOS 7 – Cài đặt Lighttpd

[LLMP – 1] Cài đặt Web Server Lighttpd trên Red Hat CentOS 7 – Cài đặt Lighttpd

Cài đặt Lighttpd:

Trong phần này mình sẽ cài đặt và cấu hình đơn giản cho Lighttpd lắng nghe ở những port đã yêu cầu trong mô hình lần trước:
Lighttpd chạy Port 80 cho http://443 cho https://

[LLMP - 1] Cài đặt Web Server Lighttpd trên Red Hat CentOS 7 – Cài đặt Lighttpd

Chuẩn bị hệ điều hành:

Trước khi cài đặt LLMP lên CentOS 7 xin bạn nhớ kỹ chuẩn bị sẳn một môi trường như sau trên hệ điều hành CentOS 7 này:
1. Đặt hostname cụ thể đây là server gì (xem hướng dẫn) ví dụ đây mình dùng hostname www.your-domain.gq
2. Set Date ngày giờ hệ điều hành cho đúng (xem hướng dẫn)
3. Disable SElinux để trong quá trình thực hành không bị phát sinh nhiều lỗi lạ (xem hướng dẫn)
4. Update System hệ thống cập nhật ở trạng thái mới nhất (xem hướng dẫn)
5. Firewall đã allow port 80,443/tcp để công khai dịch vụ Web Server (xem hướng dẫn)
Nếu bạn muốn làm nhanh chỉ để test thì có thể tạm Disable Firewall trên CentOS 7:

systemctl stop firewalld
service iptables stop

Cài Lighttpd:

Điều đầu tiên phải làm nếu muốn cài được Lighttpd qua yum đó là bạn phải thêm địa chỉ tải gói của Lighttpd nằm trong kho Epel vào cho CentOS:

Bạn có thể cài nhanh Epel và Lighttpd bằng yum như sau:

yum -y install epel-release
yum -y install lighttpd lighttpd*

epel-release là gói cài chính của kho chứa Epel
lighttpd là gói cài chính của Lighttpd Web Server
lighttpd-fastcgi là gói cài hỗ trợ Lighttpd Web Server kết nối với PHP Server
lighttpd-mod_authn_gssapi, lighttpd-mod_authn_mysql, lighttpd-mod_geoip, lighttpd-mod_mysql_vhost... là các gói phụ trợ khác.

Cài đặt Lighttpd rất đơn giản đúng không, vào lúc này bạn có thể kiểm tra lại phiên bản của Lighttpd với câu lệnh lighttpd -v:

[[email protected] ~]# lighttpd -v

lighttpd/1.4.45 (ssl) - a light and fast webserver
Build-Date: Jan 17 2017 18:29:13

lighttpd/1.4.45 là phiên bản ổn định hiện tại được nhà sản xuất chọn phân phối khi mình cài.

Cấu hình Lighttpd:

Bạn hãy giữ thói quen tốt của một người quản trị đó là trước khi muốn tiến hành thay đổi cấu hình phần mềm ta sẽ Backup toàn bộ file cấu hình đang có của nó trước cái đã:

service lighttpd stop > /dev/null 2>&1
mkdir -p /backupconfig/lighttpd
cp -r /etc/lighttpd/* /backupconfig/lighttpd > /dev/null 2>&1

Xong rồi thì ta mới bắt đầu tiến hành cấu hình cho dịch vụ Lighttpd, đầu tiên là tạo 2 thư mục sau:

mkdir -p /etc/lighttpd/vhosts.d
mkdir -p /etc/lighttpd/vhosts.ssl.d

/etc/lighttpd/vhosts.d là thư mục tạo ra để chứa file cấu hình dành cho web HTTP
/etc/lighttpd/vhosts.ssl.d là thư mục tạo ra để chứa file cấu hình dành cho web HTTPS

Mặc dầu tạo ra thư mục như trên rồi tuy nhiên vẫn chưa cấu hình cho lighttpd.conf biết chuyện đó, sau đây mình sẽ mở file lighttpd.conf và thêm vào một số chi tiết cho Lighttpd hiểu ý đồ của chúng ta, mình mở và thêm cuối file lighttpd.conf:

nano /etc/lighttpd/lighttpd.conf

# Cuối File
#######################################################################

alias.url += ( "/phpmyadmin" => "/usr/share/phpMyAdmin" )

include "/etc/lighttpd/vhosts.d/*.conf"

$SERVER["socket"] == ":443" {
  ssl.engine = "enable" 
  ssl.pemfile = "/etc/letsencrypt/live/your-domain.gq/ssl.pemfile" 
  include "/etc/lighttpd/vhosts.ssl.d/*.conf"
}

alias.url ..../usr/share/phpMyAdmin" ) là dòng cấu hình phpmyadmin
include "/etc/lighttpd/vhosts.d/*.conf" là dòng cấu hình web HTTP
$SERVER["socket"] == ":443" {... là dòng cấu hình web HTTPS

Nói chung là cấu hình như trên vấn chưa ổn lắm vì phpMyAdmin vẫn chưa cài nên lúc này vẫn chưa có thư mục /usr/share/phpMyAdmin nào cả; bên cạnh đó vẫn chưa cài Let’s Encrypt nên vẫn chưa có /etc/letsencrypt/live/your-domain.gq/ssl.pemfile. Tuy nhiên bạn cứ yên tâm chuẩn bị sẳn như vậy cho Lighttpd, những phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn bổ sung đầy đủ các thành phần ấy.

Tiếp theo bạn hãy mở modules.conf và bật modules mở rộng sau đây cho Lighttpd:

nano /etc/lighttpd/modules.conf

server.modules = (
 "mod_access",
 "mod_alias",
# "mod_auth",
# "mod_authn_file",
# "mod_evasive",
# "mod_redirect",
 "mod_rewrite",
# "mod_setenv",
# "mod_usertrack",
)

include "conf.d/fastcgi.conf"

Chúng ta mở rào # cho "mod_alias", "mod_rewrite"include "conf.d/fastcgi.conf" để 3 modules ấy được open

Khởi chạy Lighttpd:

chkconfig lighttpd on >/dev/null 2>&1
service lighttpd start >/dev/null 2>&1

Vậy là bạn đã cài xong và cấu hình Lighttpd sẳn sàng add web. Bạn hãy đến với phần tiếp theo là Phần 2 hướng dẫn cài PHP cho Lighttpd.

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share