Skip to main content

[LOMP – 1] Cài đặt Web Server OpenLiteSpeed trên Red Hat CentOS 5 – Cài đặt OpenLiteSpeed

[LOMP – 1] Cài đặt Web Server OpenLiteSpeed trên Red Hat CentOS 5 – Cài đặt OpenLiteSpeed

Cài đặt OpenLiteSpeed:

Trong phần này mình sẽ cài đặt và cấu hình đơn giản cho OpenLiteSpeed lắng nghe ở những port đã yêu cầu trong mô hình lần trước:
OpenLiteSpeed chạy Port 80 cho http://443 cho https://

[LOMP - 1] Cài đặt Web Server OpenLiteSpeed trên Red Hat CentOS 5 – Cài đặt OpenLiteSpeed

Chuẩn bị hệ điều hành:

Trước khi cài đặt LOMP lên CentOS 5 xin bạn nhớ kỹ chuẩn bị sẳn một môi trường như sau trên hệ điều hành CentOS 5 này:
1. Đặt hostname cụ thể đây là server gì (xem hướng dẫn) ví dụ đây mình dùng hostname www.your-domain.gq
2. Set Date ngày giờ hệ điều hành cho đúng (xem hướng dẫn)
3. Disable SElinux để trong quá trình thực hành không bị phát sinh nhiều lỗi lạ (xem hướng dẫn)
4. Update System hệ thống cập nhật ở trạng thái mới nhất (xem hướng dẫn)
5. Firewall đã allow port 80,443/tcp để công khai dịch vụ Web Server (xem hướng dẫn)
Nếu bạn muốn làm nhanh chỉ để test thì có thể tạm Disable Firewall trên CentOS 5:

service iptables stop

Cài OpenLiteSpeed:

Bạn hãy vào trang chủ của OpenLiteSpeed tại đây, tìm và tải bản cài đặt kho chính chủ từ LiteSpeed thích hợp về theo hệ thống của bạn, ví dụ mình xài CentOS 5:

rpm -Uvh http://rpms.litespeedtech.com/centos/litespeed-repo-1.1-1.el5.noarch.rpm
yum -y install openlitespeed

Cài đặt xong bạn có thể kiểm tra lại phiên bản của OpenLiteSpeed:

[[email protected] ~]# /usr/local/lsws/bin/lshttpd -v

LiteSpeed/1.4.24 Open
    module versions:
    modpagespeed 1.4.24-1.11.33.3
    cache 1.54
    modinspector 1.1
    uploadprogress 1.1

Restart OpenLitespeed nếu bạn cần:

/usr/local/lsws/bin/lswsctrl restart

Vậy là xem như cài đặt OpenLitespeed đã thành công, bạn có thể kiểm tra lại với netstat xem nó đã lắng nghe ở các port chưa:

[[email protected] ~]# netstat -lntup|grep litespeed

tcp    0   0 0.0.0.0:7080      0.0.0.0:*        LISTEN   905/openlitespeed (
tcp    0   0 0.0.0.0:8088      0.0.0.0:*        LISTEN   905/openlitespeed (

Port 7080 là port admin quản lý Port 8088 là port chạy web HTTP, chút nữa vào chúng ta sẽ định nghĩa lại cho nó, cũng giống như cách sử dụng Listener ở bài LiteSpeed Pro.

Bạn đặt tên user adminpassword để login vào quản lý OpenLiteSpeed ví dụ admin 123456:

[[email protected] ~]# /usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh

Please specify the user name of administrator.
This is the user name required to login the administration Web interface.

User name [admin]:admin

Please specify the administrator's password.
This is the password required to login the administration Web interface.

Password:123456
Retype password:123456
Administrator's username/password is updated successfully!

Cấu hình OpenLiteSpeed:

OpenLiteSpeed được cấu hình bằng một phương pháp hết sức trực quan thông qua giao diện WEB GUI. Bạn login vào https://ip-may-chu:7080 với username admin password 123456.

[LOMP - 1] Cài đặt Web Server OpenLiteSpeed trên Red Hat CentOS 5 – Cài đặt OpenLiteSpeed

[LOMP - 1] Cài đặt Web Server OpenLiteSpeed trên Red Hat CentOS 5 – Cài đặt OpenLiteSpeed

Vào Home > Server Configuration > General
General: Có thể gọi đây là cấu hình chính, cũng như file nginx.conf; httpd.conf; lighttpd.conf...
Ở phần đó OpenLiteSpeed đã liệt kê toàn bộ những tính năng cũng như sự giải thích tương đối dễ hiểu chức năng của mỗi dòng. Bạn có thể tùy chỉnh chúng tùy vào nhu cầu của bạn, tựu chung OpenLiteSpeed đã được cấu hình sẳn rất tốt rồi nên không có gì cần thay đổi cho lắm.

Vào Home > Server Configuration > Log => Thiết đặt chức năng ghi log như thế nào, ghi những gì, ghi bao nhiêu rồi xóa…

Vào Home > Server Configuration > Tuning => Thiết đặt hiệu năng cho OpenLiteSpeed. Ví dụ Max Connections 2000; Keep-Alive Timeout 5s;... đều hết sức trực quan và thay thế dễ dàng.

Vào Home > Server Configuration > Security => Phần bảo mật hỏi bạn thiết lập chống localhack, chống flood dos từ 1 IP bằng cách giới hạn kết nối trên IP – giới hạn băng thông trên IP.

[LOMP - 1] Cài đặt Web Server OpenLiteSpeed trên Red Hat CentOS 5 – Cài đặt OpenLiteSpeed

Vậy là xem như bạn đã cài xong và cấu hình OpenLiteSpeed sẳn sàng. Bạn hãy đến với phần tiếp theo là Phần 2 hướng dẫn cài PHP cho OpenLitespeed.

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share